Grödinge Skytteklubb

Välkommen

Grödinge Skytteklubb bildades 1977 av personal ur dåvarande Grödinge Hemvärn. Klubben hette då Grödinge Hemvärns Pistolskytteklubb.

Hemvärnets inblandning och understöd avtog efterhand, för att så småningom helt upphöra. Klubbens namn ändrades då till Grödinge Pistolskytteklubb. Ytterligare en namnändring gjordes 2020, då till Grödinge Skytteklubb, vilket är det namnet vi använder oss av nu.

I dag är klubbens prägel starkt tävlingsinriktad och dess medlemmar har tagit medaljer bland annat på SM, landsdel och kretsmästerskap. Under senare tid har klubben även börjat inrikta sig internationellt.

Klubben ställer höga krav och kan därför erbjuda en innehållsrik och mångsidig verksamhet.

Fältskytte

Fältskjutning omfattar skjutning på varierande tider i terräng, på varierande sätt och mot olika anordnade mål.

Magnumfält

Denna skyttegren liknar fältskytte men skjuts med vapen i magnum- kalibrar, oftast revolver i kaliber .357mag och .44mag.

Magnumprecision

Magnumprecision är en blandning av ban- och fältskytte mot en 10-ringad tavla på 50 meter med magnumvapen.

Precision Pistol Competition

PPC-skytte är en relativt ny skytte- gren i Sverige. Skytteformen kommer från USA där det från början var ett träningsprogram för polisen.

Precisionsskytte

Precisionsskytte är skjutning på bana mot pistoltavla på 25 meters avstånd och är basen för allt pistol- och revolverskytte.

Dynamiskt skytte

Det som gör denna skyttesport dynamisk är att man betraktar precision, kraft och snabbhet som viktiga faktorer.